Kullanım koşulu

TRUSTLANE.LLC, ERİŞİMİNİZE İZİN VERMEK İÇİN VE KOŞULU OLARAK DİKKATE ALINMALIDIR. KULLANIM ŞARTLARINI OKUMAK VE KABUL ETMEK VE TRUSTLANE.LLC GİZLİLİK POLİTİKASI HÜKÜMLERİNİ OKUMAK VE KABUL ETMEK.

KULLANIM ŞARTLARINI VE GİZLİLİK POLİTİKASINI OKUYUP KABUL ETMEDİĞİ SÜRECE TÜM KİŞİLERİN BU SİTEYE ERİŞİMİ ENGELLENİR.

TRUSTLANE LLC VEYA ÜZERİNDE GÖRÜNEN HERHANGİ BİR BANNER, POP-UP VEYA REKLAMLARI GÖRÜNTÜLEYEREK, ZİYARET EDEREK, KULLANARAK VEYA İLE ETKİLEŞİM YAPARAK, BU KULLANIM ŞARTLARI POLİTİKASININ VE TRUSTLANE.LLC GİZLİLİK POLİTİKASININ TÜM HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ

18 YAŞININ ALTINDAKİ TÜM KİŞİLERİN TRUSTLANE.LLC’YE ERİŞİMİ ENGELLENİR 18 YAŞININ KÜÇÜKSÜNÜZ EĞER TRUSTLANE LLC’Yİ VEYA İÇERİĞİNİ HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ZİYARET ETMEK, OKUMAK VEYA İÇERİKLERLE ETKİLEŞİMDE OLMAK YASA DIŞIDIR. TRUSTLANE LLC, 1998 ÇEVRİMİÇİ ÇEVRİMİÇİ GİZLİLİK YASASI (COPA) KAPSAMINDAKİ HERHANGİ BİR BİREYİN ERİŞİMİNİ ÖZELLİKLE REDDEDER.

TRUSTLANE LLC HERHANGİ BİR NEDENLE HERHANGİ BİR KİŞİNİN VEYA İZLEYENİN ERİŞİMİNİ REDDETMEK HAKKINI SAKLI TUTAR. GÖRMEK İÇİN KOŞUL OLARAK KABUL ETTİĞİNİZ GİZLİLİK POLİTİKASI ŞARTLARI KAPSAMINDA, TRUSTLANE LLC’NİN HARİÇ TUTMAK AMACIYLA VE DİĞER BİRÇOK KULLANIM İÇİN VERİ VE BİLGİ TOPLAMASINA VE SAKLAMASINA İZİN VERİLİR.

KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ ZAMAN ZAMAN DEĞİŞEBİLİR. ZİYARETÇİLERİN, KENDİLERİNİ DEĞİŞİKLİKLERDEN HABERDAR ETMELERİ İÇİN TRUSTLANE.LLC’Yİ GÖRME İZNİ İLE İLGİLİ İZNİN BİR PARÇASI OLARAK ONAYLI BİR GÖREVİ VARDIR.

KULLANIM ŞARTLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI

Burada toplu olarak “Ziyaretçiler” olarak anılan ziyaretçiler, izleyiciler, kullanıcılar, aboneler, üyeler, bağlı kuruluşlar veya müşteriler bu sözleşmenin taraflarıdır. Web sitesi ve sahipleri ve/veya işletmecileri, burada “Web Sitesi” olarak anılacak olan bu sözleşmenin taraflarıdır.

BU WEB SİTESİNDEN ALINAN BİLGİLERİN KULLANIMI

Bu web sitesi ile aksi yönde açık bir yazılı sözleşme yapmadığınız sürece, ziyaretçilerin, izleyicilerin, abonelerin, üyelerin, bağlı kuruluşların veya müşterilerin bu bilgileri ticari veya halka açık bir ortamda kullanma hakları yoktur; yayınlama, kopyalama, kaydetme, yazdırma, satma veya bu web sitesinin içeriğinin herhangi bir bölümünü yayınlama hakları yoktur. Bu web sitesinin içeriğini görüntüleyerek, bu görüntüleme koşulunu kabul etmiş olursunuz ve herhangi bir yetkisiz kullanımın yasa dışı olduğunu ve sizi hukuki veya cezai yaptırımlara maruz bırakabileceğini kabul edersiniz. Yine, Ziyaretçinin veritabanları, görünmez sayfalar, bağlantılı sayfalar, temel kod veya sitenin içerebileceği diğer fikri mülkiyetler dahil olmak üzere içeriğini veya bunların bölümlerini herhangi bir nedenle herhangi bir amaçla kullanma hakkı yoktur. Hiç bir şey. Ziyaretçi, bu hükmün ihlali nedeniyle maliyetlere ve gerçek zararlara ek olarak 100.000 ABD Doları tutarında tasfiye edilmiş zararları kabul eder. Ziyaretçi, bu hükmü kabul etmenin bir görüntüleme koşulu olduğunu ve izlemenin kabul teşkil ettiğini anladığını garanti eder.

SİTENİN MÜLKİYETİ VEYA BU SİTENİN İÇERİĞİNİ KULLANMA, SATMA, YAYINLAMA HAKKI

Web sitesi ve içeriği web sitesine aittir veya web sitesine aittir. Web sitesinde yer alan materyalin tescilli olduğu ve telif hakkıyla korunduğu varsayılmalıdır. Ziyaretçilerin site içeriği üzerinde hiçbir hakları yoktur. Site içeriğinin herhangi bir nedenle kullanılması, sitenin açık sözleşmesi veya izni ile yapılmadığı sürece hukuka aykırıdır.

SİTEYE KÖPRÜ BAĞLAMAK, ORTAK MARKALAMAK, ”ÇERÇEVELEMEK” VE SİTEYE BAŞVURU YAPMAK YASAKTIR

Web sitesi tarafından açıkça izin verilmedikçe, hiç kimse bu siteye veya bölümlerine (logolar, ticari markalar, marka veya telif hakkıyla korunan materyaller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir nedenle köprü oluşturamaz. Ayrıca, açık izin olmadan bu web sitesinin URL’sine (web sitesi adresi) herhangi bir ticari veya ticari olmayan ortamda atıfta bulunmanıza veya siteyi ‘çerçevelemenize’ izin verilmez. Bu tür faaliyetleri kaldırmak veya devre dışı bırakmak için Web Sitesi ile işbirliği yapmayı ve tüm zararlardan sorumlu olmayı özellikle kabul etmektesiniz. Bu hükmü ihlal ettiğiniz için 100.000,00 ABD Doları tutarında tasfiye edilmiş zarar artı masraflar ve fiili zararları işbu belge ile kabul etmektesiniz.

SİTE İÇERİĞİNE İLİŞKİN SORUMLULUK REDDİ

Web sitesi, bu web sitesinin içeriğinin doğruluğu konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ziyaretçiler, bu bilgileri görüntüleme, okuma, kullanma veya bunlara güvenme riskini üstlenirler. Web sitesi ile aksi yönde açık bir sözleşme yapmadığınız sürece, burada yer alan hiçbir bilginin doğruluğuna güvenme hakkınız yoktur. Web sitesi böyle bir garanti vermez.

BU WEB SİTESİ VEYA İÇERİĞİYLE ETKİLEŞİM YAPARKEN BİLGİSAYARINIZA VEYA YAZILIMINIZA VERDİĞİ ZARARLARLA İLGİLİ SORUMLULUK REDDİ. ZİYARETÇİ VİRÜSLER, KURULAR VEYA DİĞER BOZUŞTURUCU FAKTÖRLERLE İLGİLİ TÜM RİSKLERİ ÜSTLENMEKTEDİR.

Web sitesi, ziyaretçinin veya ziyaretçinin daha sonra iletişim kurduğu herhangi bir kişinin bilgisayarına veya yazılımına, ziyaretçinin bilgisayarına yanlışlıkla aktarılan bozuk kod veya verilerden kaynaklanan zararlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yine, ziyaretçi bu siteyi veya burada görüntülenen afişleri veya açılır pencereleri veya reklamları görüntüler ve bunlarla etkileşime girer, riski kendisine aittir.

İNDİRMELERDEN KAYNAKLANAN ZARARLAR İÇİN SORUMLULUK REDDİ

Ziyaretçi, riski kendisine ait olmak üzere bu siteden bilgi indirir. Web sitesi, indirmelerin virüsler ve solucanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgisayar kodlarını bozmayacağına dair hiçbir garanti vermez.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Ziyaretçi, afişler, reklamlar veya pop-up’lar, indirmeler dahil olmak üzere bu siteyi görüntüleyerek, kullanarak veya herhangi bir şekilde etkileşimde bulunarak ve web sitesinin bir koşulu olarak yasal olarak görüntülenmesine izin vererek, herhangi bir hasar iddia hakkından sonsuza kadar feragat eder. ve ne kadar iğrenç veya kapsamlı, fiziksel veya duygusal, öngörülebilir veya öngörülemez, doğası gereği kişisel veya ticari nitelikte olursa olsun, herhangi bir olası zararla sonuçlanan herhangi bir nedensel faktöre dayanan tüm açıklamalar.

TAZMİNAT

Ziyaretçi, Web Sitesinin ödemekle yükümlü olduğu bir zarara neden olması durumunda, Ziyaretçinin görüntüleme koşulu olarak Web Sitesi’ni tüm zararlarından tazmin etmeyi taahhüt ettiğini kabul eder.

BAŞVURULAR

Ziyaretçi, görüntüleme koşulu olarak, Ziyaretçi ile Web Sitesi arasındaki herhangi bir iletişimin bir sunum olarak kabul edildiğini kabul eder. Bölümleri, içerdiği grafikler veya gönderi içeriğinin herhangi biri dahil olmak üzere tüm gönderiler, Web Sitesinin münhasır mülkiyeti haline gelecek ve daha fazla izin alınmaksızın, herhangi bir ek değerlendirme yapılmaksızın ticari kullanım için kullanılabilir. Ziyaretçi, Web Sitesinin uygun gördüğü şekilde kullanmasına sonsuza kadar izin vermek istediği bilgileri yalnızca Web Sitesine iletmeyi kabul eder. “Gönderiler” aynı zamanda Gizlilik Politikasının bir hükmüdür.

FARKINA VARMAK

Herhangi bir nedenle herhangi bir ek bildirimde bulunulmamalıdır Ziyaretçi ve Ziyaretçi, web sitesini görüntüleme veya web sitesiyle etkileşim izni için bir koşul olarak bildirim hakkından feragat edildiğini açıkça garanti eder.

ANLAŞMAZLIKLAR

Web Sitesinin bu web sitesini görüntülemek, kullanmak veya onunla etkileşimde bulunmak için gerektirdiği değerlendirmenin bir parçası olarak, Ziyaretçi her türlü iddia, anlaşmazlık veya ihtilaf (“TALEP”) için (sözleşme, haksız fiil veya başka türlü) bağlayıcı tahkime başvurmayı kabul eder. talep sorunları, gizlilik sorunları ve kullanım koşulları sorunları dahil olmak üzere bu hizmetten, bu üründen kaynaklanan veya bunlarla ilgili.

Tahkim, bir anlaşmazlığın Uluslararası Tahkim Derneği’ne sunulduğu tarihte yürürlükte olan Uluslararası Tahkim Derneği kurallarına göre yürütülecektir. Uluslararası Tahkim Derneği, kuralları ve biçimleri hakkında bilgiler Uluslararası Tahkim Derneği, Venue Louise 146, Brüksel, 1050 Belçika’dan edinilebilir. Duruşma, Trustlane.llc’nin bulunduğu şehir veya ilçede yapılacaktır.

İzleyicinin, ziyaretçinin, üyenin, abonenin veya müşterinin hiçbir durumda mahkemeye gitme ve jürili yargılanma hakkı olmayacaktır. İzleyici, ziyaretçi, üye, abone veya müşteri, kurallarda belirtilen durumlar dışında ön keşif yapma hakkına sahip olmayacaktır; tahkime tabi herhangi bir taleple ilgili olarak herhangi bir davacı sınıfının temsilcisi veya üyesi olarak katılma hakkına sahip olmayacaksınız; hakemin kararı nihai ve sınırlı temyiz haklarıyla bağlayıcı olacaktır.

Davayı kazanan taraf, avukatlık ücretleri, tahsilat ücretleri, soruşturma ücretleri, seyahat masrafları dahil olmak üzere ihtilaf tahkimiyle ilgili her türlü ve tüm masraflar için diğer tarafça tazmin edilecektir.

YETKİ VE YER

Bu satın almayla ilgili herhangi bir konu, tahkim öncesi veya sonrasında bir mahkeme önüne çıkarılacaksa, İzleyici, ziyaretçi, üye, abone veya müşteri, tek ve uygun yargı yetkisinin iletişim bilgilerinde beyan edilen eyalet ve şehir olduğunu kabul eder. burada aksi belirtilmedikçe web sahibinin. Davanın bir federal mahkemede görülmesi halinde, yetkili mahkeme Şirket adresine en yakın federal mahkeme olacaktır.

UYGULANABİLİR YASA

İzleyici, ziyaretçi, üye, abone veya müşteri, uygulanacak geçerli yasanın her durumda Trustlane merkez ofisi eyaletinin yasası olacağını kabul eder.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şirket Posta adresi:
Trustlane LLC
Dahili No. 1B-7T/469
4400, Yapabilirsin
GÜRCİSTAN

İletişim E-postası: legal@trustlane.llc, Tüm Hakları Saklıdır.

 • bitcoinBitcoin (BTC) $ 61,711.00 3.02%
 • ethereumEthereum (ETH) $ 3,397.62 3.96%
 • tetherTether (USDT) $ 1.00 0.13%
 • bnbBNB (BNB) $ 575.85 3.46%
 • xrpXRP (XRP) $ 0.478615 1.53%
 • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.126584 8.41%
 • tronTRON (TRX) $ 0.121403 1.94%
 • uniswapUniswap (UNI) $ 9.38 4.26%
 • litecoinLitecoin (LTC) $ 71.10 3.11%
 • moneroMonero (XMR) $ 162.01 2.86%
 • stellarStellar (XLM) $ 0.092201 5.33%
 • yearn-financeyearn.finance (YFI) $ 5,816.44 1.29%
 • wavesWaves (WAVES) $ 0.957195 6.15%
This site is registered on wpml.org as a development site.