Terma Penggunaan

TRUSTLANE.LLC MEMERLUKAN PERTIMBANGAN UNTUK DAN SEBAGAI SYARAT MEMBENARKAN ANDA AKSES. MEMBACA DAN MENERIMA SYARAT PENGGUNAAN DAN MEMBACA DAN MENERIMA PERUNTUKAN DASAR PRIVASI TRUSTLANE.LLC.

SEMUA ORANG DITOLAK AKSES KE LAMAN INI KECUALI MEREKA MEMBACA DAN MENERIMA TERMA PENGGUNAAN DAN DASAR PRIVASI.

DENGAN MELIHAT, MELAWATI, MENGGUNAKAN ATAU BERINTERAKSI DENGAN TRUSTLANE LLC ATAU DENGAN MANA-MANA ​​BANNER, POP-UP ATAU PENGIKLANAN YANG TERLEPAS PADANYA, ANDA BERSETUJU DENGAN SEMUA PERUNTUKAN DASAR TERMA PENGGUNAAN INI DAN DASAR PRIVASI.

SEMUA ORANG DI BAWAH UMUR 18 DITOLAK AKSES TRUSTLANE.LLC JIKA ANDA BERUMUR DI BAWAH 18 TAHUN, ADALAH HARAM UNTUK ANDA MELAWAT, MEMBACA ATAU BERINTERAKSI DENGAN TRUSTLANE LLC ATAU KANDUNGANNYA DALAM APA PUN. TRUSTLANE LLC SECARA KHUSUS MENAFIKAN AKSES KEPADA MANA-MANA ​​INDIVIDU YANG DILINDUNGI OLEH AKTA PRIVASI DALAM TALIAN KANAK-KANAK (COPA) TAHUN 1998.

TRUSTLANE LLC BERHAK MENOLAK AKSES KEPADA MANA-MANA ​​ORANG ATAU PENONTON ATAS APA-APA SEBAB. DI BAWAH TERMA DASAR PRIVASI, YANG ANDA TERIMA SEBAGAI SYARAT UNTUK MELIHAT, TRUSTLANE LLC DIBENARKAN UNTUK MENGUMPUL DAN MENYIMPAN DATA DAN MAKLUMAT UNTUK TUJUAN PENGECUALIAN DAN BANYAK KEGUNAAN LAIN.

SYARAT-SYARAT PENGGUNAAN PERJANJIAN MUNGKIN BERUBAH DARI SEMASA KE SEMASA. PELAWAT MEMPUNYAI TUGAS AFIRMATIF, SEBAGAI SEBAHAGIAN DARI PERTIMBANGAN UNTUK KEBENARAN MELIHAT TRUSTLANE.LLC UNTUK MEMASTIKAN MEREKA DIMAKLUMKAN TENTANG PERUBAHAN.

PIHAK KEPADA PERJANJIAN TERMA PENGGUNAAN

Pelawat, penonton, pengguna, pelanggan, ahli, ahli gabungan atau pelanggan, secara kolektif dirujuk di sini sebagai “Pelawat,” adalah pihak dalam perjanjian ini. Laman web dan pemilik dan/atau pengendalinya adalah pihak dalam perjanjian ini, di sini dirujuk sebagai “Laman Web.”

PENGGUNAAN MAKLUMAT DARI LAMAN WEB INI

Melainkan anda telah menandatangani kontrak bertulis yang nyata dengan laman web ini sebaliknya, pelawat, penonton, pelanggan, ahli, ahli gabungan atau pelanggan tidak mempunyai hak untuk menggunakan maklumat ini dalam persekitaran komersial atau awam; mereka tidak mempunyai hak untuk menyiarkannya, menyalinnya, menyimpannya, mencetaknya, menjualnya, atau menerbitkan mana-mana bahagian kandungan laman web ini. Dengan melihat kandungan laman web ini, anda bersetuju dengan syarat tontonan ini dan anda mengakui bahawa sebarang penggunaan tanpa kebenaran adalah menyalahi undang-undang dan boleh menyebabkan anda dikenakan hukuman sivil atau jenayah. Sekali lagi, Pelawat tidak mempunyai hak apa-apa untuk menggunakan kandungan, atau bahagiannya, termasuk pangkalan datanya, halaman tidak kelihatan, halaman terpaut, kod asas, atau harta intelek lain yang mungkin terkandung di laman web itu, atas apa-apa sebab untuk sebarang kegunaan sekalipun. tiada apa. Pelawat bersetuju menerima ganti rugi tercair dalam jumlah AS$100,000 sebagai tambahan kepada kos dan ganti rugi sebenar untuk pelanggaran peruntukan ini. Pelawat menjamin bahawa dia memahami bahawa menerima peruntukan ini adalah syarat untuk melihat dan melihat itu merupakan penerimaan.

PEMILIKAN LAMAN WEB ATAU HAK UNTUK MENGGUNAKAN, MENJUAL, MENERBITKAN KANDUNGAN LAMAN WEB INI

Laman web dan kandungannya dimiliki atau dilesenkan oleh laman web tersebut. Bahan yang terkandung di laman web mesti dianggap sebagai hak milik dan berhak cipta. Pelawat tidak mempunyai hak apa-apa dalam kandungan tapak. Penggunaan kandungan laman web untuk sebarang sebab adalah menyalahi undang-undang melainkan ia dilakukan dengan kontrak nyata atau kebenaran laman web.

HYPERLINKING KE LAMAN, PENJENAMAAN BERSAMA, “BINGKAI” DAN RUJUKAN LAMAN DILARANG

Melainkan dibenarkan secara nyata oleh tapak web, tiada sesiapa boleh memautkan laman web ini, atau bahagiannya, (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, logotaip, tanda dagangan, penjenamaan atau bahan berhak cipta) kepada mereka atas sebarang sebab. Selanjutnya, anda tidak dibenarkan untuk merujuk url (alamat tapak web) tapak web ini dalam mana-mana media komersial atau bukan komersial tanpa kebenaran nyata, dan anda juga tidak dibenarkan untuk ‘membingkai’ tapak tersebut. Anda secara khusus bersetuju untuk bekerjasama dengan Laman Web untuk mengalih keluar atau menyahaktifkan sebarang aktiviti sedemikian dan bertanggungjawab ke atas semua kerosakan. Anda dengan ini bersetuju menerima ganti rugi tercair sebanyak AS $100,000.00 serta kos dan ganti rugi sebenar kerana melanggar peruntukan ini.

PENAFIAN UNTUK KANDUNGAN LAMAN

Laman web ini menafikan sebarang tanggungjawab untuk ketepatan kandungan laman web ini. Pelawat menanggung semua risiko untuk melihat, membaca, menggunakan atau bergantung pada maklumat ini. Melainkan anda telah membentuk kontrak ekspres yang bertentangan dengan tapak web, anda tidak berhak untuk bergantung pada sebarang maklumat yang terkandung di sini sebagai tepat. Laman web tidak membuat jaminan sedemikian.

PENAFIAN ATAS KEMUDAHAN YANG DISEBABKAN KEPADA KOMPUTER ATAU PERISIAN ANDA DARIPADA BERINTERAKSI DENGAN LAMAN WEB INI ATAU KANDUNGANNYA. PELAWAT MENANGGUNG SEMUA RISIKO VIRUS, CACING ATAU FAKTOR MEROSAK YANG LAIN.

Laman web ini tidak bertanggungjawab untuk kerosakan pada komputer atau perisian pelawat atau mana-mana orang yang kemudiannya berkomunikasi dengan pelawat daripada kod atau data yang rosak yang dihantar secara tidak sengaja kepada komputer pelawat. Sekali lagi, pelawat melihat dan berinteraksi dengan tapak ini, atau sepanduk atau pop timbul atau pengiklanan yang dipaparkan di atasnya, atas risiko sendiri.

PENAFIAN UNTUK KEMUDAHAN YANG DISEBABKAN OLEH MUAT TURUN

Pelawat memuat turun maklumat dari tapak ini atas risiko sendiri. Laman web tidak memberi jaminan bahawa muat turun adalah bebas daripada kod komputer yang merosakkan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, virus dan cecacing.

HAD LIABILITI

Dengan melihat, menggunakan, atau berinteraksi dalam apa-apa cara dengan tapak ini, termasuk sepanduk, pengiklanan, atau pop timbul, muat turun, dan sebagai syarat tapak web untuk membenarkan tontonannya yang sah, Pelawat selama-lamanya mengetepikan semua hak untuk tuntutan kerosakan mana-mana dan semua perihalan berdasarkan mana-mana faktor penyebab yang mengakibatkan apa-apa bahaya yang mungkin berlaku, tidak kira betapa keji atau luasnya, sama ada fizikal atau emosi, boleh dijangka atau tidak dijangka, sama ada bersifat peribadi atau perniagaan.

INDEMNIFIKASI

Pelawat bersetuju bahawa sekiranya dia menyebabkan kerosakan, yang mana Laman Web perlu bayar, Pelawat, sebagai syarat untuk melihat, berjanji untuk membayar balik Laman Web untuk semua.

PENYERAHAN

Pelawat bersetuju sebagai syarat melihat, bahawa sebarang komunikasi antara Pelawat dan Laman Web dianggap sebagai penyerahan. Semua penyerahan, termasuk bahagiannya, grafik yang terkandung di dalamnya, atau mana-mana kandungan penyerahan, akan menjadi hak milik eksklusif Laman Web dan boleh digunakan, tanpa kebenaran lanjut, untuk kegunaan komersial tanpa sebarang pertimbangan tambahan. Pelawat bersetuju untuk hanya menyampaikan maklumat tersebut kepada Laman Web, yang mana ia ingin selamanya membenarkan Laman Web untuk digunakan dalam apa jua cara yang difikirkannya patut. “Penyerahan” juga merupakan peruntukan Dasar Privasi.

NOTIS

Tiada notis tambahan dalam apa jua bentuk atas apa jua sebab adalah disebabkan Pelawat dan Pelawat secara nyata menjamin pemahaman bahawa hak untuk notis diketepikan sebagai syarat untuk kebenaran untuk melihat atau berinteraksi dengan tapak web.

PERTIKAIAN

Sebagai sebahagian daripada pertimbangan yang diperlukan oleh Laman Web untuk melihat, menggunakan atau berinteraksi dengan tapak web ini, Pelawat bersetuju untuk menggunakan timbang tara yang mengikat untuk sebarang tuntutan, pertikaian atau kontroversi (“TUNTUTAN”) dalam apa jua bentuk (sama ada dalam kontrak, tort atau sebaliknya) yang timbul daripada atau berkaitan dengan perkhidmatan ini, produk ini, termasuk isu permintaan, isu privasi dan isu terma penggunaan.

Timbangtara hendaklah dijalankan menurut peraturan Persatuan Timbang Tara Antarabangsa yang berkuat kuasa pada tarikh pertikaian dikemukakan kepada Persatuan Timbang Tara Antarabangsa. Maklumat tentang Persatuan Timbang Tara Antarabangsa, peraturannya, dan bentuknya boleh didapati daripada Persatuan Timbang Tara Antarabangsa,Tempat Louise 146, Brussels, 1050 Belgium. Pendengaran akan berlaku di bandar atau daerah Trustlane.llc.

Walau apa pun, penonton, pelawat, ahli, pelanggan atau pelanggan tidak berhak untuk pergi ke mahkamah atau menjalani perbicaraan juri. Penonton, pelawat, ahli, pelanggan atau pelanggan tidak akan mempunyai hak untuk terlibat dalam penemuan prapercubaan kecuali seperti yang diperuntukkan dalam peraturan; anda tidak akan mempunyai hak untuk mengambil bahagian sebagai wakil atau ahli mana-mana kelas penuntut yang berkaitan dengan mana-mana tuntutan tertakluk kepada timbang tara; keputusan penimbang tara adalah muktamad dan mengikat dengan hak rayuan terhad.

Pihak yang berkuasa akan dibayar balik oleh pihak yang satu lagi untuk sebarang dan semua kos yang berkaitan dengan timbang tara pertikaian, termasuk yuran peguam, yuran kutipan, yuran siasatan, perbelanjaan perjalanan.

BIDANG KUASA DAN TEMPAT

Jika sebarang perkara mengenai pembelian ini akan dibawa ke mahkamah undang-undang, sebelum atau selepas timbang tara, Penonton, pelawat, ahli, pelanggan atau pelanggan bersetuju bahawa bidang kuasa tunggal dan wajar adalah negeri dan bandar yang diisytiharkan dalam maklumat hubungan pemilik web melainkan dinyatakan sebaliknya di sini. Sekiranya litigasi berada di mahkamah persekutuan, mahkamah yang sepatutnya adalah mahkamah persekutuan yang paling hampir dengan alamat Syarikat.

PERUNDANGAN BERKAITAN

Penonton, pelawat, ahli, pelanggan atau pelanggan bersetuju bahawa undang-undang terpakai yang akan digunakan hendaklah, dalam semua kes, adalah seperti yang berlaku di ibu pejabat Trustlane.

MAKLUMAT PERHUBUNGAN

Alamat surat-menyurat Syarikat:
Trustlane LLC
Nombor Dalaman 1B-7T/469
4400, Poti
GEORGIA

E-mel Hubungan: legal@trustlane.llc, Hak Cipta Terpelihara.

 • bitcoinBitcoin (BTC) $ 63,555.00 4.21%
 • ethereumEthereum (ETH) $ 3,090.30 5.24%
 • tetherTether (USDT) $ 0.999205 0.08%
 • bnbBNB (BNB) $ 606.45 0.84%
 • xrpXRP (XRP) $ 0.516626 5.04%
 • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.147868 8.22%
 • tronTRON (TRX) $ 0.114355 0.78%
 • litecoinLitecoin (LTC) $ 83.44 4.56%
 • uniswapUniswap (UNI) $ 7.63 5.92%
 • stellarStellar (XLM) $ 0.111924 6.15%
 • moneroMonero (XMR) $ 117.76 2.46%
 • wavesWaves (WAVES) $ 2.40 8.68%
 • yearn-financeyearn.finance (YFI) $ 6,930.74 5.78%
This site is registered on wpml.org as a development site.