Cam kết bảo mật

1. Giới thiệu

(a) Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách truy cập trang web của chúng tôi; trong chính sách này, chúng tôi giải thích cách chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn. (b) thông tin mà bạn cung cấp khi hoàn thành hồ sơ của mình trên trang web của chúng tôi (bao gồm tên, ảnh hồ sơ, giới tính, ngày sinh, tình trạng mối quan hệ, sở thích và sở thích, chi tiết giáo dục và chi tiết việc làm)(c) thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi với mục đích đăng ký nhận thông báo qua email và/hoặc bản tin của chúng tôi (bao gồm tên và địa chỉ email của bạn)

(d) thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng các dịch vụ trên trang web của chúng tôi hoặc được tạo ra trong quá trình sử dụng các dịch vụ đó (bao gồm hoặc bất kỳ giao dịch nào khác mà bạn thực hiện thông qua trang web của chúng tôi (bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và chi tiết thẻ)

(e) thông tin mà bạn đăng lên trang web của chúng tôi để xuất bản trên internet (bao gồm tên người dùng, ảnh hồ sơ của bạn và nội dung bài đăng của bạn)

(f) thông tin có trong hoặc liên quan đến bất kỳ thông tin liên lạc nào mà bạn gửi cho chúng tôi hoặc gửi qua trang web của chúng tôi (bao gồm cả thông tin mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm, qua đường bưu điện hoặc, nếu bạn đã đồng ý cụ thể với điều này, qua email hoặc công nghệ tương tự (bạn có thể thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn không còn yêu cầu truyền thông tiếp thị)

(g) cung cấp cho bên thứ ba thông tin thống kê về người dùng của chúng tôi (nhưng các bên thứ ba đó sẽ không thể xác định bất kỳ người dùng cá nhân nào từ thông tin đó)

(h) giải quyết các yêu cầu và khiếu nại của bạn hoặc về bạn liên quan đến trang web của chúng tôi.

(i) giữ an toàn cho trang web của chúng tôi và ngăn chặn gian lận.

(j) xác minh việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng trang web của chúng tôi trong chừng mực cần thiết hợp lý cho các mục đích được nêu trong chính sách này.

2.0 Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của chúng tôi (điều này có nghĩa là các công ty con, công ty cổ phần cuối cùng của chúng tôi và tất cả các công ty con của nó) trong chừng mực cần thiết hợp lý cho các mục đích được nêu trong chính sách này.

2.1 Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn:

(a) trong phạm vi pháp luật yêu cầu chúng tôi làm như vậy;

(b) liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý đang diễn ra hoặc trong tương lai;

(c) để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi (bao gồm cung cấp thông tin cho người khác nhằm mục đích ngăn chặn gian lận và giảm rủi ro tín dụng);

(d) cho các nhà cung cấp (hoặc nhà đầu tư tiềm năng) của bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc tài sản nào mà chúng tôi đang (hoặc đang dự tính) hợp tác, tham gia và liên kết; và liên doanh.

2.2 Trừ khi được quy định trong chính sách này, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

3. Truyền dữ liệu quốc tế
3.1 Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể được lưu trữ, xử lý và chuyển giao giữa bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi hoạt động để cho phép chúng tôi sử dụng thông tin theo chính sách này.
3.2 Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể được chuyển đến các quốc gia sau không có luật bảo vệ dữ liệu tương đương với luật có hiệu lực trong Khu vực kinh tế châu Âu: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ, Singapore và Indonesia, Malaysia và Nước Thái Lan.
3.3 Bạn hoàn toàn đồng ý với việc chuyển giao thông tin cá nhân được mô tả trong Phần 3 này.
4.0 Lưu giữ thông tin cá nhân
4.1 Phần 7 này đưa ra các chính sách và quy trình lưu giữ dữ liệu của chúng tôi, được thiết kế để giúp đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình liên quan đến việc lưu giữ và xóa thông tin cá nhân.
4.2 Thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý cho bất kỳ mục đích nào sẽ không được lưu giữ lâu hơn mức cần thiết cho mục đích đó hoặc các mục đích đó.
4.3 Chúng tôi có thể giữ lại thông tin cá nhân mà bạn yêu cầu trong phạm vi pháp luật cho phép.
4.4 Bạn có thể hướng dẫn chúng tôi bất cứ lúc nào không xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.
4.5 Trên thực tế, bạn thường sẽ đồng ý rõ ràng trước với việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị hoặc chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cơ hội từ chối sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.
5.0 Trang web của bên thứ ba
5.1 Trang web của chúng tôi bao gồm các siêu liên kết đến và thông tin chi tiết về các trang web của bên thứ ba.
5.2 Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với các chính sách và thông lệ về quyền riêng tư của bên thứ ba.
6.0 Cập nhật thông tin
6.1 Vui lòng cho chúng tôi biết nếu thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn cần được sửa chữa hoặc cập nhật.
7.0 Cookie
7.1 Trang web của chúng tôi sử dụng cookie.
7.2 Cookie là một tệp chứa mã định danh (một chuỗi các chữ cái và số) được máy chủ web gửi tới trình duyệt web và được lưu trữ bởi trình duyệt. Mã định danh sau đó được gửi trở lại máy chủ mỗi khi trình duyệt yêu cầu một trang từ máy chủ.
7.3 Cookie có thể là cookie “liên tục” hoặc cookie “phiên”: cookie liên tục sẽ được lưu trữ bởi trình duyệt web và sẽ duy trì hiệu lực cho đến ngày hết hạn đã đặt, trừ khi người dùng xóa trước ngày hết hạn; mặt khác, một cookie phiên sẽ hết hạn vào cuối phiên người dùng, khi trình duyệt web bị đóng.
7.4 Cookie thường không chứa bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân người dùng, nhưng thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn có thể được liên kết với thông tin được lưu trữ và thu được từ cookie.
7.5 Chúng tôi sử dụng trên trang web của mình.
7.6 Tên của các cookie mà chúng tôi sử dụng trên trang web của mình và mục đích sử dụng của chúng được trình bày bên dưới:
(a) chúng tôi sử dụng Trustlane.llc, Trustlane.co trên trang web của mình để nhận dạng máy tính khi người dùng truy cập trang web / theo dõi người dùng khi họ điều hướng trang web / cho phép sử dụng giỏ hàng trên trang web / cải thiện khả năng sử dụng của trang web / phân tích việc sử dụng trang web / quản lý trang web / ngăn chặn gian lận và cải thiện tính bảo mật của trang web / cá nhân hóa trang web cho từng người dùng / nhắm mục tiêu quảng cáo mà người dùng cụ thể có thể quan tâm đặc biệt /
(b) để xác định khách truy cập nhiều lần và để tránh đăng ký trùng lặp hoặc yêu cầu dịch vụ của chúng tôi.
7.7 Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn từ chối nhận cookie; Ví dụ:
(a) trong Internet Explorer (phiên bản 10), bạn có thể chặn cookie bằng cài đặt ghi đè xử lý cookie có sẵn bằng cách nhấp vào “Công cụ”, “Tùy chọn Internet”, “Quyền riêng tư” và sau đó nhấp vào “Nâng cao”;
(b) trong Firefox (phiên bản 24), bạn có thể chặn tất cả cookie bằng cách nhấp vào “Công cụ”, “Tùy chọn”, “Quyền riêng tư”, chọn “Sử dụng cài đặt tùy chỉnh cho lịch sử” từ trình đơn thả xuống và bỏ chọn “Chấp nhận cookie từ các trang web ”; và
(c) trong Chrome (phiên bản 29), bạn có thể chặn tất cả cookie bằng cách truy cập menu “Tùy chỉnh và kiểm soát” và nhấp vào “Cài đặt”, “Hiển thị cài đặt nâng cao” và “Cài đặt nội dung”, sau đó chọn “Chặn trang web khỏi cài đặt bất kỳ dữ liệu nào” dưới tiêu đề “Cookies”.
7.8 Chặn tất cả cookie sẽ có tác động tiêu cực đến khả năng sử dụng của nhiều trang web.
7.9 Nếu bạn chặn cookie, bạn sẽ không thể sử dụng tất cả các tính năng trên trang web của chúng tôi.
7.10 Bạn có thể xóa cookie đã được lưu trữ trên máy tính của mình; Ví dụ:
(a) trong Internet Explorer (phiên bản 10), bạn phải xóa các tệp cookie theo cách thủ công (bạn có thể tìm hướng dẫn để làm như vậy tại http://support.microsoft.com/kb/278835);
(b) trong Firefox (phiên bản 24), bạn có thể xóa cookie bằng cách nhấp vào “Công cụ”, “Tùy chọn” và “Quyền riêng tư”, sau đó chọn “Sử dụng cài đặt tùy chỉnh cho lịch sử”, nhấp vào “Hiển thị cookie”, sau đó nhấp vào “Xóa tất cả Bánh quy”; và
(c) trong Chrome (phiên bản 29), bạn có thể xóa tất cả cookie bằng cách truy cập menu “Tùy chỉnh và kiểm soát” và nhấp vào “Cài đặt”, “Hiển thị cài đặt nâng cao” và “Xóa dữ liệu duyệt web”, sau đó chọn “Xóa cookie và dữ liệu plug-in và trang web khác” trước khi nhấp vào “Xóa dữ liệu duyệt web”.
7.11 Việc xóa cookie sẽ có tác động tiêu cực đến khả năng sử dụng của nhiều trang web.
8.0 Chi tiết của chúng tôi
8.1 Trang web này được sở hữu và điều hành bởi CÔNG TY TNHH TRUSTLANE
8.2 [Chúng tôi được đăng ký tại Georgia theo số đăng ký 201019386Z và văn phòng đăng ký của chúng tôi tại Poti PIZ, Georgia 15.3 Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư tới địa chỉ doanh nghiệp được cung cấp ở trên, bằng cách sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web của chúng tôi, qua email tới info@trustlane.llc

 • bitcoinBitcoin (BTC) $ 64,271.00 0.12%
 • ethereumEthereum (ETH) $ 3,499.95 0.26%
 • tetherTether (USDT) $ 0.999571 0.02%
 • bnbBNB (BNB) $ 586.76 0.27%
 • xrpXRP (XRP) $ 0.486328 0.65%
 • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.125016 1.11%
 • tronTRON (TRX) $ 0.119782 1.05%
 • uniswapUniswap (UNI) $ 9.93 1.72%
 • litecoinLitecoin (LTC) $ 74.27 1.55%
 • moneroMonero (XMR) $ 162.82 0.37%
 • stellarStellar (XLM) $ 0.091197 1.84%
 • yearn-financeyearn.finance (YFI) $ 5,799.44 2.16%
 • wavesWaves (WAVES) $ 0.966263 1.63%
This site is registered on wpml.org as a development site.