კონფიდენციალურობის განცხადება

1.შესავალი

(ა) ჩვენ მზად ვართ დავიცვათ ჩვენი ვებსაიტის ვიზიტორების კონფიდენციალურობა; ამ პოლიტიკაში ჩვენ განვმარტავთ, თუ როგორ მოვიქცევით თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას. (ბ) ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ აწვდით თქვენს ვებგვერდზე თქვენი პროფილის შევსებისას (მათ შორის, თქვენი სახელი, პროფილის სურათები, სქესი, დაბადების თარიღი, ურთიერთობის სტატუსი, ინტერესები და ჰობი, საგანმანათლებლო დეტალები და დასაქმების დეტალები) (გ) ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ გვაწვდით ჩვენი ელ.ფოსტის შეტყობინებების და/ან საინფორმაციო ბიულეტენების გამოწერის მიზნით (თქვენი სახელის და ელექტრონული ფოსტის მისამართის ჩათვლით)

(დ) ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ გვაწვდით ჩვენს ვებსაიტზე მომსახურებების გამოყენებისას, ან რომელიც წარმოიქმნება ამ სერვისების გამოყენებისას (მათ შორის ან ნებისმიერი სხვა ტრანზაქცია, რომელსაც თქვენ ახორციელებთ ჩვენი ვებსაიტის საშუალებით (მათ შორის, თქვენი სახელი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ბარათის დეტალები)

(ე) ინფორმაცია, რომელსაც აქვეყნებთ ჩვენს ვებსაიტზე ინტერნეტში გამოსაქვეყნებლად (მათ შორის, თქვენი მომხმარებლის სახელი, თქვენი პროფილის სურათები და თქვენი პოსტების შინაარსი)

(ვ) ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს ან ეხება ნებისმიერ კომუნიკაციას, რომელსაც თქვენ გვიგზავნით ან აგზავნით ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით (მათ შორის, რომელიც, ჩვენი აზრით, შეიძლება იყოს თქვენთვის საინტერესო, ფოსტით ან, სადაც თქვენ კონკრეტულად დათანხმდით ამაზე, ელექტრონული ფოსტით ან მსგავსი ტექნოლოგიით (შეგიძლიათ შეგვატყობინოთ ნებისმიერ დროს, თუ აღარ გჭირდებათ მარკეტინგული კომუნიკაცია)

(ზ) მიაწოდოს მესამე მხარეებს სტატისტიკური ინფორმაცია ჩვენი მომხმარებლების შესახებ (მაგრამ ეს მესამე მხარე ვერ შეძლებს რომელიმე ინდივიდუალური მომხმარებლის იდენტიფიცირებას ამ ინფორმაციისგან)

(თ) გაუმკლავდეთ თქვენს მიერ ან თქვენს შესახებ ჩვენს ვებსაიტთან დაკავშირებულ მოთხოვნებსა და საჩივრებს.

(i) შევინარჩუნოთ ჩვენი ვებსაიტის უსაფრთხოება და თავიდან აიცილოთ თაღლითობა.

(კ) გადაამოწმეთ ჩვენი ვებსაიტის გამოყენების წესებთან და პირობებთან შესაბამისობა, რამდენადაც გონივრულად არის საჭირო ამ პოლიტიკაში გათვალისწინებული მიზნებისთვის.

2.0 ჩვენ შეგვიძლია გავამჟღავნოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია ჩვენი კომპანიების ჯგუფის ნებისმიერ წევრს (ეს გულისხმობს ჩვენს შვილობილი კომპანიების, ჩვენი საბოლოო ჰოლდინგური კომპანიისა და მისი ყველა შვილობილი კომპანიისთვის) იმდენად, რამდენადაც გონივრულად არის საჭირო ამ პოლიტიკაში გათვალისწინებული მიზნებისათვის.

2.1 ჩვენ შეიძლება გავამჟღავნოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია:

(ა) იმდენად, რამდენადაც ჩვენ ამას კანონი გვავალდებულებს;

(ბ) ნებისმიერ მიმდინარე ან პერსპექტიულ სამართალწარმოებასთან დაკავშირებით;

(გ) ჩვენი კანონიერი უფლებების დამკვიდრების, განხორციელების ან დაცვის მიზნით (მათ შორის, ინფორმაციის მიწოდება სხვებისთვის თაღლითობის პრევენციისა და საკრედიტო რისკის შემცირების მიზნით);

(დ) ნებისმიერი ბიზნესის ან აქტივის პროვაიდერებს (ან პოტენციურ ინვესტორებს), რომელთანაც ჩვენ ვართ (ან განვიხილავთ) პარტნიორობას, ჩართულობას და ასოცირებას; და ერთობლივი საწარმო.

2.2 გარდა ამ პოლიტიკაში გათვალისწინებული შემთხვევებისა, ჩვენ არ მივაწვდით თქვენს პირად ინფორმაციას მესამე მხარეებს.

3. მონაცემთა საერთაშორისო გადარიცხვები
3.1 ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ, შეიძლება იყოს შენახული და დამუშავებული და გადაცემული ნებისმიერ ქვეყანას შორის, სადაც ჩვენ ვმუშაობთ, რათა საშუალება მოგვცეს გამოვიყენოთ ინფორმაცია ამ პოლიტიკის შესაბამისად.
3.2 ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ, შეიძლება გადაეცეს შემდეგ ქვეყნებს, რომლებსაც არ აქვთ მონაცემთა დაცვის კანონები, რომლებიც ექვივალენტურია ევროპის ეკონომიკურ ზონაში: ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი, იაპონია, ჩინეთი და ინდოეთი, სინგაპური და ინდონეზია, მალაიზია და ტაილანდი.
3.3 თქვენ პირდაპირ ეთანხმებით ამ მე-3 ნაწილში აღწერილი პერსონალური ინფორმაციის გადაცემას.
4.0 პირადი ინფორმაციის შენახვა
4.1 ეს სექცია 7 ადგენს ჩვენი მონაცემთა შენახვის პოლიტიკას და პროცედურებს, რომლებიც შექმნილია იმისთვის, რომ დავრწმუნდეთ, რომ შევასრულოთ ჩვენი სამართლებრივი ვალდებულებები პერსონალური ინფორმაციის შენახვასთან და წაშლასთან დაკავშირებით.
4.2 პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვამუშავებთ რაიმე მიზნით ან მიზნებისთვის, არ უნდა იყოს შენახული იმაზე მეტ ხანს, ვიდრე ეს აუცილებელია ამ მიზნით ან ამ მიზნებისთვის.
4.3 ჩვენ შეიძლება დავიმალოთ პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ ითხოვთ კანონით ნებადართული ზომით.
4.4 თქვენ შეგიძლიათ გვავალოთ ნებისმიერ დროს, არ დავამუშავოთ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია მარკეტინგული მიზნებისთვის.
4.5 პრაქტიკაში, თქვენ ჩვეულებრივ წინასწარ ან პირდაპირ ეთანხმებით თქვენი პერსონალური ინფორმაციის მარკეტინგული მიზნებისთვის გამოყენებას, ან ჩვენ მოგცემთ შესაძლებლობას უარი თქვათ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის მარკეტინგული მიზნებისთვის გამოყენებაზე.
5.0 მესამე მხარის ვებსაიტები
5.1 ჩვენი ვებსაიტი მოიცავს ჰიპერბმულებს და დეტალებს მესამე მხარის ვებსაიტებზე.
5.2 ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი და არ ვართ პასუხისმგებელი მესამე მხარის კონფიდენციალურობის პოლიტიკასა და პრაქტიკაზე.
6.0 ინფორმაციის განახლება
6.1 გთხოვთ შეგვატყობინოთ, საჭიროებს თუ არა თქვენს შესახებ შენახულ პერსონალურ ინფორმაციას შესწორება ან განახლება.
7.0 ქუქიები
7.1 ჩვენი ვებგვერდი იყენებს ქუქიებს.
7.2 ქუქი არის ფაილი, რომელიც შეიცავს იდენტიფიკატორს (ასოებისა და რიცხვების სტრიქონს), რომელიც იგზავნება ვებ სერვერის მიერ ვებ ბრაუზერში და ინახება ბრაუზერის მიერ. იდენტიფიკატორი იგზავნება სერვერზე ყოველ ჯერზე, როცა ბრაუზერი ითხოვს გვერდს სერვერისგან.
7.3 ქუქი-ფაილები შეიძლება იყოს „მუდმივი“ ქუქიები ან „სესიის“ ქუქიები: მუდმივი ქუქი-ფაილი შეინახება ვებ-ბრაუზერის მიერ და დარჩება მოქმედი მის დადგენილ ვადის გასვლამდე, თუ მომხმარებლის მიერ არ წაიშლება ვადის გასვლამდე; მეორეს მხრივ, სესიის ქუქი-ფაილი ამოიწურება მომხმარებლის სესიის ბოლოს, როდესაც ბრაუზერი დაიხურება.
7.4 ქუქი-ფაილები, როგორც წესი, არ შეიცავს ინფორმაციას, რომელიც პერსონალურად განსაზღვრავს მომხმარებელს, მაგრამ პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვინახავთ თქვენს შესახებ, შეიძლება იყოს დაკავშირებული ქუქი-ფაილებში შენახულ და მოპოვებულ ინფორმაციასთან.
7.5 ჩვენ ვიყენებთ ჩვენს ვებსაიტზე.
7.6 ქუქიების სახელები, რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ ჩვენს ვებსაიტზე, და მათი გამოყენების მიზნები, მოცემულია ქვემოთ:
(ა) ჩვენ ვიყენებთ Trustlane.llc-ს, Trustlane.co-ს ჩვენს ვებსაიტზე, რათა ამოვიცნოთ კომპიუტერი, როდესაც მომხმარებელი სტუმრობს ვებსაიტს / თვალყურს ადევნებს მომხმარებლებს ვებსაიტზე ნავიგაციისას / ჩართავს საყიდლების კალათის გამოყენებას ვებსაიტზე / აუმჯობესებს ვებსაიტის გამოყენებადობას / გაანალიზეთ ვებსაიტის გამოყენება / ვებგვერდის ადმინისტრირება / თაღლითობის თავიდან აცილება და ვებგვერდის უსაფრთხოების გაუმჯობესება / ვებგვერდის პერსონალიზაცია თითოეული მომხმარებლისთვის / მიზნობრივი რეკლამა, რომელიც შეიძლება იყოს განსაკუთრებული ინტერესი კონკრეტული მომხმარებლებისთვის /
(ბ) განმეორებითი ვიზიტორების იდენტიფიცირება და ორმაგი რეგისტრაციის ან ჩვენი სერვისების მოთხოვნის თავიდან აცილება.
7.7 ბრაუზერების უმეტესობა საშუალებას გაძლევთ უარი თქვათ ქუქიების მიღებაზე; მაგალითად:
(ა) Internet Explorer-ში (ვერსია 10) შეგიძლიათ დაბლოკოთ ქუქი ფაილები ქუქიების დამუშავების უგულებელყოფის პარამეტრების გამოყენებით, რომელიც ხელმისაწვდომია „ინსტრუმენტები“, „ინტერნეტ ოფციები“, „კონფიდენციალურობა“ და შემდეგ „გაფართოებული“ დაწკაპუნებით;
(ბ) Firefox-ში (ვერსია 24) შეგიძლიათ დაბლოკოთ ყველა ქუქი ფაილი „ინსტრუმენტები“, „ოფციები“, „კონფიდენციალურობა“ დაწკაპუნებით, ჩამოსაშლელი მენიუდან „გამოიყენეთ პირადი პარამეტრები ისტორიისთვის“ და მოხსნათ „საიტებიდან ქუქიების მიღება“. ”; და
(c) Chrome-ში (ვერსია 29) შეგიძლიათ დაბლოკოთ ყველა ქუქი ფაილი მენიუში „მორგება და კონტროლი“ წვდომით და „პარამეტრების“ დაწკაპუნებით, „მოწინავე პარამეტრების ჩვენება“ და „შინაარსის პარამეტრები“ და შემდეგ „საიტების დაბლოკვა პარამეტრების“ არჩევით. ნებისმიერი მონაცემი“ „ქუქიების“ სათაურის ქვეშ.
7.8 ყველა ქუქი-ფაილის დაბლოკვა უარყოფითად იმოქმედებს მრავალი ვებსაიტის გამოყენებადობაზე.
7.9 თუ თქვენ დაბლოკავთ ქუქი-ფაილებს, ვერ შეძლებთ ჩვენი ვებსაიტის ყველა ფუნქციის გამოყენებას.
7.10 შეგიძლიათ წაშალოთ თქვენს კომპიუტერში უკვე შენახული ქუქი-ფაილები; მაგალითად:
(ა) Internet Explorer-ში (ვერსია 10) ხელით უნდა წაშალოთ ქუქი-ფაილები (ამის ინსტრუქციები შეგიძლიათ ნახოთ http://support.microsoft.com/kb/278835);
(ბ) Firefox-ში (ვერსია 24) შეგიძლიათ წაშალოთ ქუქი ფაილები „ინსტრუმენტების“, „ოფციების“ და „კონფიდენციალურობის“ დაწკაპუნებით, შემდეგ აირჩიეთ „გამოიყენეთ პირადი პარამეტრები ისტორიისთვის“, დააწკაპუნეთ „ქუქი-ფაილების ჩვენებაზე“ და შემდეგ დააჭირეთ „ყველას წაშლას“ ქუქიები“; და
(გ) Chrome-ში (ვერსია 29) შეგიძლიათ წაშალოთ ყველა ქუქი ფაილი “მორგება და კონტროლი” მენიუში წვდომით და დააწკაპუნეთ “პარამეტრებზე”, “გაფართოებული პარამეტრების ჩვენება” და “ბრაუზერის მონაცემების გასუფთავება” და შემდეგ არჩევით “ქუქიების წაშლა და სხვა საიტისა და დანამატის მონაცემები“ „დათვალიერების მონაცემების გასუფთავებამდე“ დაწკაპუნებამდე.
7.11 ქუქიების წაშლა უარყოფითად აისახება მრავალი ვებსაიტის გამოყენებადობაზე.
8.0 ჩვენი დეტალები
8.1 ამ ვებსაიტს ეკუთვნის და მართავსშპს TRUSTLANE
8.2 [ჩვენ რეგისტრირებული ვართ საქართველოში სარეგისტრაციო ნომრით 201019386Z და ჩვენი რეგისტრირებული ოფისია ფოთის PIZ-ში, საქართველო 15.3 შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ზემოთ მითითებულ ბიზნეს მისამართზე, ჩვენი ვებსაიტის საკონტაქტო ფორმის გამოყენებით, ელ. info@trustlane.llc

 • bitcoinBitcoin (BTC) $ 63,966.00 2.13%
 • ethereumEthereum (ETH) $ 3,389.19 2.03%
 • tetherTether (USDT) $ 1.00 0.08%
 • bnbBNB (BNB) $ 569.66 1.46%
 • xrpXRP (XRP) $ 0.632369 8.59%
 • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.122513 2.48%
 • tronTRON (TRX) $ 0.133690 0.47%
 • uniswapUniswap (UNI) $ 7.96 3.45%
 • litecoinLitecoin (LTC) $ 71.55 2.63%
 • stellarStellar (XLM) $ 0.110965 3.57%
 • moneroMonero (XMR) $ 160.18 1.61%
 • yearn-financeyearn.finance (YFI) $ 6,046.75 0.92%
 • wavesWaves (WAVES) $ 1.12 12.94%
This site is registered on wpml.org as a development site.